Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Настани

  Изминати настани
 • Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени

    12:00 h July 26     Сала на Совет Општина Битола

  Организатор: Здружение на бизнис жени на Македонија

  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје, Ве поканува да учествувате на завршен настан, кој ќе се одржи на 26.07.2018 година во Сала на Совет, Општина Битола со почеток во 12:00 часот.  повеќе

 • Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје,  Ве поканува да учествувате на завршен настанкој ќе се одржи на 26.07.2018 година во Сала на Совет, Општина Битола со почеток во 12:00 часот.

  Завршниот настан се спроведува во рамки на проектот „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени“, финансиран од Европската Унија, кој Здружението на бизнис жени го спроведува како субгрантист во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.
   
  Целта на настанот е поврзување на целната група, презентација на реализираните активности на проектот, постигнатите резултати и споделување на документот за политики со препораки произлезен од реализација на сите активности, како и воспоставување на мрежа за соработка потребна за спроведување на Стратегијата за развој на ЖП на локално ниво.

  АГЕНДА
 • Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени

    12:00 h July 25     Ресторан Клуб Куманово

  Организатор: Здружение на бизнис жени на Македонија

  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје, Ве поканува да учествувате на завршен настан, кој ќе се одржи на 25.07.2018 година во ресторан Клуб, Куманово со почеток во 12:00 часот.  повеќе

 •  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје,  Ве поканува да учествувате на завршен настанкој ќе се одржи на 25.07.2018 година во ресторан Клуб, Куманово со почеток во 12:00 часот.

   Завршниот настан се спроведува во рамки на проектот „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени“, финансиран од Европската Унија, кој Здружението на бизнис жени го спроведува како субгрантист во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.

  Целта на настанот е поврзување на целната група, презентација на реализираните активности на проектот, постигнатите резултати и споделување на документот за политики со препораки произлезен од реализација на сите активности, како и воспоставување на мрежа за соработка потребна за спроведување на Стратегијата за развој на ЖП на локално ниво.

  АГЕНДА
 • Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија

    11:00 h July 25     Скопје, ЕУ инфо центар

  Организатор: Рурална Коалиција

  ШTO е рурален туризам? Како се дефинира делувањето во рурална средина во Македонија?Ова се само дел од прашањата на кои што ќе ги дадеме одговорите заедно со претставниците на Министерството за земјоделство, шу...  повеќе

 • Покана за завршен промотивен настан во рамките на проектот Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија
   

   
  1. ШTO е рурален туризам? Како се дефинира делувањето во рурална средина во Македонија? Како и како може да пронајдат насоките за стратешкиот развој на оваа гранка на туризмот? Дали и колку институциите се координирани и усогласени меѓусебно кога ги креираат и носат политиките во руралниот развој и туризмот? Кои се пак ставовите на сопствениците на капацитети во рурални средини? Ова се само дел од прашањата на кои што ќе ги дадеме одговорите заедно со претставниците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за економија на завршниот промотивен настан на тема стратешкиот развој на руралниот туризам доволно познат и применлив или не?
  2. КОГА? – 25.07.2018 година (среда), почеток: 11:00 часот
  3. КАДЕ? – Скопје, ЕУ инфо центар
  4. КОЈ? – Рурална Коалиција
  5. ЗОШТО? – Процесот на креирање на политики, стратешки документи, донесување на јавни одлуки подразбира вклучување на сите засегнати страни во процесот и нивен придонес кон развојот на дејноста за која што се определиле. Токму тука, токму сега да придонесеме со конкретни предлози кои што ќе го унапредат развојот на руралниот туризам во насока на стратешки развоен приоритет на туризмот во Р. Македонија.
  Завршниот промотивен настан се организира во рамките на проектот “Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија “, а финансиски поддржан од Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамките на проектот во рамките на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”

  АГЕНДА
   
 • Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени

    12:00 h July 24     Ресторан Глориус Велес

  Организатор: Здружение на бизнис жени на Македонија

  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје, Ве поканува да учествувате на завршен настан, кој ќе се одржи на 24.07.2018 година во ресторан Глориус, Велес со почеток во 12:00 часот.  повеќе

 • Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје,  Ве поканува да учествувате на завршен настанкој ќе се одржи на 24.07.2018 година во ресторан Глориус, Велес со почеток во 12:00 часот.

  Завршниот настан се спроведува во рамки на проектот „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени“, финансиран од Европската Унија, кој Здружението на бизнис жени го спроведува како субгрантист во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.

   Целта на настанот е поврзување на целната група, презентација на реализираните активности на проектот, постигнатите резултати и споделување на документот за политики со препораки произлезен од реализација на сите активности, како и воспоставување на мрежа за соработка потребна за спроведување на Стратегијата за развој на ЖП на локално ниво.

  АГЕНДА
 • Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени

    12:00 h July 20     Ресторан Деливио во Општина Ѓорче Петров, Скопје

  Организатор: Здружение на бизнис жени на Македонија

  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје, Ве поканува да учествувате на завршен настан, кој ќе се одржи на 20.07.2018 година во ресторан Деливио во Општина Ѓорче Петров, Скопје со почеток...  повеќе


 • Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје,  Ве поканува да учествувате на завршен настанкој ќе се одржи на 20.07.2018 година во ресторан Деливио во Општина Ѓорче Петров, Скопје со почеток во 12:00 часот. 

   Завршниот настан се спроведува во рамки на проектот „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени“, финансиран од Европската Унија, кој Здружението на бизнис жени го спроведува како субгрантист во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.

  Целта на настанот е поврзување на целната група, презентација на реализираните активности на проектот, постигнатите резултати и споделување на документот за политики со препораки произлезен од реализација на сите активности, како и воспоставување на мрежа за соработка потребна за спроведување на Стратегијата за развој на ЖП на локално ниво.

  АГЕНДА
 • Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени

    12:00 h July 19     хотел Арабела во Кичево

  Организатор: Здружение на бизнис жени на Македонија

  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје, Ве поканува да учествувате на завршен настан, кој ќе се одржи на 19.07.2018 година во хотел Арабела во Кичево со почеток во 12:00 часот.  повеќе

 •  Завршниот настан се спроведува во рамки на проектот „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени“, финансиран од Европската Унија, кој Здружението на бизнис жени го спроведува како субгрантист во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.

   Целта на настанот е поврзување на целната група, презентација на реализираните активности на проектот, постигнатите резултати и споделување на документот за политики со препораки произлезен од реализација на сите активности, како и воспоставување на мрежа за соработка потребна за спроведување на Стратегијата за развој на ЖП на локално ниво.

  АГЕНДА
 • Консултативна средба за актуелни прашања од посебно значење за напредокот на Македонија

    20:00 h July 13 - 22:00 h July 13     Свечена сала Влада на Република Македонија

  Организатор: Влада на Република Македонија

  Консултативната средба за актуелни прашања од посебно значење за напредокот на Македонија ќе се одржи на 13 јули 2018 година (петок) со почеток во 20.00 часот, во Свечена сала, Влада на Република Македонија. ...  повеќе


 • Во согласност со определбата на Владата на Република Македонија за партнерство со граѓанското општество во процесот на креирање и спроведување политики, Ве покануваме на консултативна средба за актуелни прашања од посебно значење за напредокот на Македонија.

  Консултативната средба ќе се одржи на 13 јули 2018 година (петок) со почеток во 20.00 часот, во Свечена сала, Влада на Република Македонија.
  На консултативната средба ќе се дискутираат актуелни прашања од важност за напредокот на Македонија, вклучително и структурата на преговори за пристапување на Македонија кон Европската Унија, а во дискусијата ќе учествува и Претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев.

  Предвидено е да има по еден претставник од организација. Ве замолуваме да го регистрирате учеството на еден претставник на Вашата организација на следниот линк најдоцна до 12 јули 2018 година (четврток), 15.00 часот.

  Доколку имате дополнителни прашања, контактирајте не преку е-маил sanja.bogatinovska@vlada.gov.mk, svetlana.siljanoska@vlada.gov.mk или на телефонскиот број 070 391 247

  Агенда
 • Преку проценка на влијанието на регулативата за занаетчиската дејност до подобрување на деловната клима

    11:00 h July 5 - 13:00 h July 5     Правен факултет „Јустинијан Први“, бул. Гоце Делчев 9Б - Скопје

  Организатор: Институт за стратешки истражувања и едукација

  Институтот за стратешки истражувања и едукација организира завршен настан и промоција на студијата „Преку проценка на влијанието на регулативата за занаетчиската дејност до подобрување на деловната клима “ в...  повеќе

 • Институтот  за стратешки истражувања и  едукација  организира завршен настан и промоција на студијата „Преку проценка на влијанието на регулативата за занаетчиската дејност до подобрување на деловната клима “ во Наставнички клуб на Правниот факултет „Јустинијан Први“, бул. Гоце Делчев 9Б - Скопје.
  На настанот ќе имате можност да подигнете печатена верзија на студијата.
  Потврдете го вашето присуство на events@isie.org.mk до 3 јули 2018 година.  
   
   
 • Завршен настан на Проектот за Ревизија на индустриската политика 2009-2020

    09:00 h July 5 - 11:00 h July 5     ТЦЦ Плаза, Скопје (кај Веро 2)

  Организатор: Министерство за економија

  Завршен настан на Проектот за Ревизија на индустриската политика 2009-2020, кој се реализираше во изминатата 12 месеци, а беше поддржан од Европската делегација. Во рамките на овој проект се реализираа чети...  повеќе • Завршен настан на Проектот за Ревизија на индустриската политика 2009-2020, кој се реализираше во изминатата 12 месеци, а беше поддржан од Европската делегација.
   
  Во рамките на овој проект се реализираа четири компоненти и тоа:
  • Ревизија на индустриската политика и подготвување нов предлог ревидирана индустриска стратегија за периодот 2018-2027, со соодветен акциски план.
  • Анализа на кластерските политики и конкретна поддршка на неколку кластери
  • Воведување на систем за мониторинг и евалуација
  • Ревидирање на веб порталот www.konkurentnost.mk
   
   
  На настанот ќе бидат презентирани клучните сознанија од анализите, како и ќе бидат претставени реализираните активности во рамки на секоја компонента.
   
  Ве молиме, вашето учество да го потврдите на тел. 3093492 или 3093466 или на е-маил jasmina.majstoroska@economy.gov.mk

   
   
 • Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени

    13:00 h June 29 - 14:30 h June 29     Сала на Совет во Општина Битола

  Организатор: Здружение на бизнис жени на Македонија

  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје, Ве поканува да учествувате на работна средба, која ќе се одржи на 29.06.2018 година во Сала на Совет во Општина Битола со почеток во 13 часот.  повеќе

 •  
  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје,  Ве поканува да учествувате на работна средба, која ќе се одржи на 29.06.2018 година во Сала на Совет во Општина Битола со почеток во 13 часот. Поканети се да присуствуваат жени и девојки кои имаат сопствени бизниси, или имаат бизнис идеја и размислуваат за старт-ап, амбициозни жени и девојки, кои би се вклучиле и придонеле со своето присуство. 

  Работната средба се спроведува во рамки на проектот „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени“, финансиран од Европската Унија, кој Здружението на бизнис жени го спроведува како субгрантист во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.
  Повеќе информации на следниот линк: 
  https://www.facebook.com/events/265132744222606/


  На работниот состанок, на кој се поканети локални жени претприемачки, постоечки и потенцијални, од општина Битола, има за цел  да се дојде до првични информации за состојбата на жените претприемачки во општината, согласно  постоечките политики и мерки, како и да се дискутира за препреките и предизвиците со кои се соочуваат, но и за формирање на ставот во дијалогот со институциите, општината, бизнис заедницата и ГО за понатамошна заедничка соработка при спроведување на Стратегијата за развој на ЖП во РМ. Присуство на мин.15 учесници е пожелно и добредојдено, бидејќи секако ќе придонесе кон поуспешна реализација и интеракција на состанокот. 
   
  Ве молиме потврдете го Вашето присуство на следната е-маил адреса: elenab.abw@gmail.com , најдоцна до 21.06.2018 година.