Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Настани

  Изминати настани
 • ПСМ Фондација учесник на конференцијата „Unveiling Serbia's Smart Specialisation Strategy and exploring the role of incubators, accelerators and S&T Parks in delivering sector specific support in the Western Balkans and South-East Europe"

    09:00 h Oct 15 - 17:00 h Oct 16     Научно- Технолошки парк Белград

  Организатор: Заедничкиот центар за истражување на Европската Комисија и EU4TECH Western Balkans

  На 15 и 16ти октомври во Научно Технолошкиот Парк во Белград се одржува конференцијата "Unveiling Serbia's Smart Specialisation Strategy and exploring the role of incubators, accelerators and S&T Parks in deliv...  повеќе

 • На 15 и 16ти октомври во Научно Технолошкиот Парк во Белград се одржува конференцијата "Unveiling Serbia's Smart Specialisation Strategy and exploring the role of incubators, accelerators and S&T Parks in delivering sector specific support in the Western Balkans and South-East Europe".
  Целта на настанот е да се претстави Стратегијата за паметна специјализација на Србија заедно со можностите и предизвиците за секторската специјализација на Научно технолошките паркови, акцелератори и инкубатори во поширокиот регион на Југо-Источна Европа.

  Дводневниот настан е ко-организиран од страна на Заедничкиот центар за истражување на Европската Комисија и EU4TECH Western Balkans, проект финансиран од DG NEAR и Министерството за Образование, Наука и Технолошки развој на Србија. Првиот ден од конференцијата се фокусира на Стратегијата за паметна специјализација во Србија и нејзините приоритетни домени како информациските и комуникациските технологии,  креативните индустрии и „food for the future“. На вториот ден учесниците ќе ја дискутираат улогата кои научните паркови и инкубаторите во Западен Балкан и регионот на Југо-Источна Европа ја имаат во поддршката на новите приоритети на Паметната Специјализација.

  Софија Цали Кузманова, проектен менаџер во ПСМ Фондација и бизнис инкубатор е учесник на конференцијата, како претставник на еден од најстарите бизнис инкубатори и значаен чинител во промовирањето и поддршката на претприемиштвото во земјата.
 • Манифестација за доделување сертификати “Фер за Потрошувачот”

    12:00 h July 30 - 15:00 h July 30     хотел „Александар Палас“, Скопје

  Организатор: Организацијата на потрошувачите, ЗБК Креација и Асоцијацијата Зенит

  На 30-ти јули 2019, во хотел Александар Палас, ќе се одржи манифестација за доделување на сертификати на компании „Фер за потрошувачот“.  повеќе

 • На 30-ти јули 2019, во хотел Александар Палас, ќе се одржи настан за доделување на сертификати на компании „Фер за потрошувачот“. Настанот се одржува во рамки на проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“, што го спроведуваат Организацијата на потрошувачите, ЗБК Креација и Асоцијацијата Зенит.

  Како дел од настанот ќе се одржат и панел дискусии наменети за граѓански организации, претставници од компаниите и институциите. 

  Во рамки на настанот ибраните компании ќе добијат сертификат „Фер за потрошувачот“ - т.е  компании со јасно дефинирани правила за заштита на безбедноста и здравјето на потрошувачите. Сертификацијата означува дека компаниите се грижат за производите, за услугите, дека имаат фер практики кон потрошувачите, односно дека се грижат потрошувачите да бидат задоволни, а исто така дека обрнуваат внимание на производите да не бидат штетни за животната средина.

  Сертификатот се издава од сертификациско тело кое е креирано од трите организации (Организацијата на потрошувачите, ЗБК Креација и Асоцијацијата Зенит) со повеќегодишно искуство при заштита на потрошувачите и унапредување на конкурентноста на македонската економија. 
 • Втора пленарна конференција на НКЕУ-МК

    10:15 h June 5 - 18:00 h June 5     Министерство за Надворешни Работи

  Организатор: Европско движење Северна Македонија,

  На овој настан ќе бидат претставени резултатите од двегодишното работење на НКЕУ-МК како отворена платформа за стручен дијалог поврзан со Евроинтеграциските процеси на нашата држава.  повеќе

 • Европско движење Ве поканува на II Пленарна конференција на Националната конвенција за Европска унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК). 

  На овој настан ќе бидат претставени резултатите од двегодишното работење на НКЕУ-МК како отворена платформа за стручен дијалог поврзан со Евроинтеграциските процеси на нашата држава. НКЕУ-МК за сега дејстува во четири поглавја од Претпристапните преговори: Поглавје 11 (Земјоделство и рурален развој); Поглавје 19 (Социјална политика и вработување); Поглавје 23( Правосудство и основни права) и Поглавје 24 (Правда, Слобода и Безбедност). Овој проект е подржан од УСАИД и СловакАид и , а се реализира под менторство на Асоцијацијата за надворешни работи на Р. Словачка.  

  Ова е настан каде релевантни чинители (претставници на граѓанскиот сектор, претставници на институциите, универзитетски професори и други) ќе ги изразат своите видувања во однос на актуелните состојби во релевантнтие поглавја.
   

  По завршувањето на работниот дел на Пленараната конференција ќе се одржи петтата сесија на Работната група 3 - Правосудство и основни права. Повеќе детали за говрниците има во Агендите во прилог.
   

  Заради безбедносниот протокол во Министерството за Надворешни Работи, Ве молиме да го потврдите Вашето присуство на настаните најдоцна до 3 Јуни 2019 во 12.00.


  ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЈА

  АГЕНДА НА РАБОТНА ГРУПА 3

 • Финална конференција „Важноста на Поглавје 20 за процесот на приклучување кон ЕУ“

    11:00 h May 8 - 14:15 h May 8     Хотел Солун

  Организатор: ПСМ Фондација

  Целта на финалната конференција е да ги сумира резултатите и придобивките од проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“ финансиран од Европската Унија, как...  повеќе

 • На 08-ми мај со почеток во 11:30 часот во хотел „Солун“ во Скопје ќе се одржи финална конференција на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на поглавје 20“, финансиран од Европската унија.

  Целта на финалната конференција е да ги сумира резултатите и придобивките од проектот, како и да придонесе за промоција на Платформата поглавје 20. Дополнително, на конференцијата ќе биде промовиран и ресурсниот центар www.poglavje20eu.org како и креираните едукативни видеа, прирачници и документи за политики кои ќе бидат достапни во печатена форма. На конференцијата со индивидуални презентации ќе настапат и граѓанските организации (регрантисти) - имплементаторите на осумте национални проекти кои беа финансирани преку грантовата шема на проектот. 

  Учеството на конференцијата е отворено за сите заинтересирани кои делуваат во областите на преговарачкото Поглавје 20 или се активни чинители во реформскиот процес на поглавјето.
   
  Регистрација на учесници на следниот линк, најдоцна до 05.05.2019.
  Агенда за конференцијата.

  Проектот кој започна со имплементација во мај 2017 година, придонесе да се постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес за Поглавје 20, да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации за креирање на политики, вмрежување и следење на политиките за Поглавје 20 на национално и локално ниво, да се подобри координацијата и трансферот на знаење помеѓу граѓанските организации и останатите релевантни чинители како и да се подигне свеста за значењето на Поглавје 20 за целокупниот напредок на земјата кон ЕУ . Проектот е имплементиран од Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој „Јавор“.

  Контакт информации:
  Маја Лукарова, maja.lukarova[AT]yes.org.mk, +389 70 233 785, +389 2 3103 660
  Софија Цали Кузманова, sofija.cali[AT]yes.org.mk, +389 76 468 031, +389 2 3108 891
 • Интернационален форум „Интеграциите во Европската унија и реформскиот процес на преговарачкото поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“

    09:30 h Apr 18 - 15:30 h Apr 19     Хотел АРКА, Скопје

  Организатор: ПСМ Фондација

  Дво-дневниот Интернационален форум има за цел да овозможи вмрежување како и размена на добри практики во областа на поглавје 20.  повеќе

 • ПСМ Фондација во состав на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20”, организира Интернационален форум на тема „Интеграциите во Европската унија и реформскиот процес на преговарачкото поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“, од 18-19 април 2019 година, во Хотел Арка, во Скопје.

  Дво-дневниот Интернационален форум има за цел да овозможи вмрежување како и размена на добри практики во областа на поглавје 20. Покрај можностите за вмрежување на интернационално ниво, настанот ќе овозможи и промоција на активностите на новоформираната платформа „Поглавје 20“, како и ќе промовира регионална соработка за креирање на подобри индустриски политики и политики за малите и средни претпријатија.

  Во состав на форумот планирани се панел дискусии како и средби за вмрежување помеѓу граѓанските организации и институциите од регионот со цел трансфер на знаење и размена на добри практики. Форумот предвидува да вклучи 70 учесници, експерти во областа на поглавје 20, претставници од релевантни национални и регионални инстиуции, стопански комори, бизнис инкубатори, технолошки паркови, факултети и компании.

  АГЕНДА за настанот.

  Сите чинители кои се заинтересирани да земат учество во овој настан со што ќе придонесат во унапредување на реформскиот процес на поглавје 20, може да се пријават на следниот линк: https://chapter-20-forum.b2match.io/ 
  По доставената пријава, потребна е потврда од организаторите за вашето учество.

  За сите учесници на дво-дневниот интернационален форум, обезбедени се храна и освежување во состав на проектот.

  За странските учесници, предвидено е покривање на патни трошоци и хотелско сместување за два дена во Хотел Арка, Скопје.
   
  Контакт информации:
  Софија Цали Кузманова, sofija.cali[AT]yes.org.mk, +389 76 468 031, +389 2 3108 891
  Маја Лукарова, maja.lukarova[AT]yes.org.mk, +389 70 233 785, +389 2 3103 660
   
 • Работилница за паметна специјализација и С3 дизајнирано учење

    09:30 h Feb 12 - 13:00 h Feb 13     Хотел „Холидеј Ин“ Скопје

  Организатор: TAIEX во соработка со Министерството за образование и наука

  Целта на работилницата е да обезбеди знаење за стратегијата за паметна специјализација, како нов концепт за иновативна политика, дизајниран за промовирање на бенефитетите од јавните инвестиции во истражување.  повеќе

 • Од 12 до 13 февруари во просториите на хотел „Холидеј Ин“  во Скопје ќе се одржи работилница за паметна специјализација и С3 дизајнирано учење.

  Целта на работилницата е да обезбеди знаење за стратегијата за паметна специјализација, како нов концепт за иновативна политика, дизајниран за промовирање на бенефитетите од јавните инвестиции во истражување.

  Паметната специјализација има за цел да понуди нови пристапи за остварување партнерства во областите на образование, истражување и индустрија во регионите, поддршка на иновации и поттикнување регионален развој и вработување, а притоа овозможувајќи им на регионите да се фокусираат на нивните предности.

  Настанот се реализира во организација на TAIEX во соработка со Министерството за образование и наука.


  АГЕНДА
 • Покана за следење на објаснувачки скрининг за Поглавје 20

    08:30 h Jan 29 - 13:30 h Jan 30     Секретаријатот за европски прашања (сала на 4 кат)

  Организатор: КАБИНЕТ НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА ЗАДОЛЖЕН ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

  Во периодот од 29-30.01.2019 г. во Брисел ќе се одржи објаснувачки состанок за Поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика. Директен пренос ќе се врши во просториите на Секретаријатот за европски прашања...  повеќе

 • Започнат е процесот на објаснувачки состаноци за поглавјата од правото на ЕУ на кои се презентираат релевантните акти од страна на претставници на службите на  Европската комисија.
   
  Во периодот од 29-30.01.2019 г. во Брисел ќе се одржи објаснувачки состанок за Поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика. Директен пренос ќе се врши во просториите на Секретаријатот за европски прашања (сала на 4 кат).

  Присуството може да се потврди на следните е-маил адреси:  elizabeta.buova@sep.gov.mk и marija.petrusevska@sep.gov.mk, со точно наведување на сесиите за кои заинтересираните  го пријавуваат присуството.

  Рокот за потврда на присуство  е 28.01.2019г, (понеделник), до крај на работно време.

  АГЕНДА   

   
 • Експертска работилница „Поддршка и стимулирање на иновации кај малите и средни претпријатија“

    11:00 h Dec 14 - 14:30 h Dec 14     Хотел Александар ll Скопје (Конференциска сала 2)

  Организатор: ПСМ Фондација

  На ден 14-ти декември (петок) во хотел Александар II Скопје, со почеток од 11:00 часот ќе се одржи експертска работилница на тема „Поддршка и стимулирање на иновации кај малите и средни претпријатија“ во состав...  повеќе

 • На ден 14-ти декември (петок) во хотел Александар II Скопје, со почеток од 11:00 часот ќе се одржи експертска работилница на тема „Поддршка и стимулирање на иновации кај малите и средни претпријатија“ во состав на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20”, финансиран од Европската унија.

  Ова е послената од серијата на три експертски работилници, чијашто цел е подготовка на релевантни документи за јавни политики (policy briefs) што ќе ги содржат клучните заклучоци и препораки од одржаните тематски работилници.

  Третата експертска работилница опфаќа:
  • Инструменти на Поглавје 20 за поддршка на иновации
  • Инфраструктура за поддршка на иновации на МСП
  • Унапредување на иновативноста на македонските МСП
      Превземи АГЕНДА

  Експертските работилници е предвидено да вклучат 25 експерти од различни релевантни институции, а истите да содржат отворени дискусии со учесниците, преглед на моменталните состојби, предизвици и препораки за унапредување.

  Сите заинтересирани кандидати за учество на експертската работилница „Поддршка и стимулирање на иновации кај малите и средни претпријатија“ може да се пријават на следниот линк: https://goo.gl/Hdm4BB .

  Поради лимитиран број на учесници, заинтересираните кандидати дополнително ќе бидат контактирани за потврда на регистрацијата за учество.

  За сите претставници на институции и организации надвор од град Скопје, предвиден е надоместок за патните трошоци.

  Проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20” е во имплементација од страна на партнерските организации: Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој ЈАВОР.

  Контакт лице за дополнителни информации: Маја Лукарова 070 233 785.
 • Експертска работилница „Пристап до финансии за малите и средни претпријатија“

    11:00 h Dec 5 - 14:30 h Dec 5     Хотел Александар ll Скопје (Конференциска сала 2)

  Организатор: ПСМ Фондација

  Преку реализацијата на експертската работилница „Пристап до финансии за малите и средни претпријатија“ се цели кон подготовка на релевантни документи за јавни политики (policy briefs) што ќе ги содржат клучнит...  повеќе

 • На ден 05-ти декември (среда) во хотел Александар II Скопје, со почеток од 11:00 часот ќе се одржи експертска работилница на тема „Пристап до финансии за малите и средни претпријатија“ во состав на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20”, финансиран од Европската унија.

  Ова е втората од серијата на три експертски работилници, чијашто цел е подготовка на релевантни документи за јавни политики (policy briefs) што ќе ги содржат клучните заклучоци и препораки од одржаните тематски работилници.

  Втората експертска работилница опфаќа:
  • Национални извори на финансирање
  • Европски програми за финансирање МСП
  • Развој на нови производи и/или услуги за поддршка на пристапот до финансии за МСП
       Превземи АГЕНДА

  Експертските работилници е предвидено да вклучат 25 експерти од различни релевантни институции, а истите да содржат отворени дискусии со учесниците, преглед на моменталните состојби, предизвици и препораки за унапредување.

  Сите заинтересирани кандидати за учество на експертската работилница „Пристап до финансии за малите и средни претпријатија“ може да се пријават на следниот линк: https://goo.gl/ep5E5i .
  Поради лимитиран број на учесници, заинтересираните кандидати дополнително ќе бидат контактирани за потврда на регистрацијата за учество.

  За сите претставници на институции и организации надвор од град Скопје, предвиден е надоместок за патните трошоци.

  Проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20” е во имплементација од страна на партнерските организации: Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој ЈАВОР.

  Контакт лице за дополнителни информации: Маја Лукарова 070 233 785.
 • Експертска работилница „Состојбите и предизвиците во Поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“

    11:00 h Nov 27 - 14:30 h Nov 27     Хотел Александар ll Скопје (Конференциска сала 2)

  Организатор: ПСМ Фондација

  Ова е прва од серијата на три експертски работилници во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“, чијашто цел е подготовка на релевантни докумен...  повеќе

 • На ден 27-ми ноември (вторник) во хотел Александар II Скопје, со почеток од 11:00 часот ќе се одржи експертска работилница на тема „Состојбите и предизвиците во Поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“, во состав на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20”, финансиран од Европската унија.

  Ова е прва од серијата на три експертски работилници, чијашто цел е подготовка на релевантни документи за јавни политики (policy briefs) што ќе ги содржат клучните заклучоци и препораки од одржаните тематски работилници.

  Првата експертска работилница опфаќа:
  • Принципи на политиката за претпријатија и индустриската политика
  • Инструменти на претпријатија и индустриска политика
  • Секторски политики
             Превземи АГЕНДА

  Експертските работилници е предвидено да вклучат 25 експерти од различни релевантни институции, а истите да содржат отворени дискусии со учесниците, преглед на моменталните состојби, предизвици и препораки за унапредување.

  Сите заинтересирани кандидати за учество на експертската работилница „ Состојбите и предизвиците во Поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“ може да се пријават на следниот линк: https://goo.gl/7GsY9L.
  Поради лимитиран број на учесници, заинтересираните кандидати дополнително ќе бидат контактирани за потврда на регистрацијата за учество.

  За сите претставници на институции и организации надвор од град Скопје, предвиден е надоместок за патните трошоци.

  Проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20” е во имплементација од страна на партнерските организации: Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој ЈАВОР.

  Контакт лице за дополнителни информации: Маја Лукарова 070 233 785.