Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Членство

Членство во платформата

Како да се стане член

Пополнете ги Меморандумот и Етичкиот кодекс со податоците за Вашата организација и станете дел од првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика “Поглавје 20”!

Меморандум за членство

Пополнетите документи испратете ги скенирани на info@yes.org.mk. По добивање на испратени документи ќе ве контактираат одговорните лица од нашиот тим. За дополнителни информации контактирајте не на 02 3108 891.

Превземи ги документите за членство!  

Членови во платформата

Здружение центар за едукација и кариера Отворен Свет

Центарот за образование и кариера ОТВОРЕН СВЕТ има важна улога во развојот на општеството и намалување на невработеноста преку овозможување на невработените да развијат и стекнат нови вештини со цел да ја зголе...

Здружение центар за едукација и кариера Отворен Свет

  Едукација

https://mycekos.wordpress.com/   cec.openworld@gmail.com   078 554-174   н/а

Центарот за образование и кариера ОТВОРЕН СВЕТ има важна улога во развојот на општеството и намалување на невработеноста преку овозможување на невработените да развијат и стекнат нови вештини со цел да ја зголемат својата компетентност на пазарот на трудот.                   

Асоцијација на жени менаџери Елит

Асоцијација на жени менаџери Елит работи на: подигање на свесноста за економската моќ на жените Истражување и создавање на база на податоци за жените на одлучувачки позиции во бизнисот, медиумска кампања за...

Асоцијација на жени менаџери Елит

  претприемништво

http://elite-awm.mk/   contact@elite-awm.mk   +389 75 456 062   Лени Угриновска

Асоцијација на жени менаџери Елит работи на 

1.  Подигање на свесноста за економската моќ на жените
2.  Истражување и создавање на база на податоци за жените на одлучувачки позиции во бизнисот... 
3.  Медиумска кампања  за создавање услови и добивање критична маса за зголемен број на жени на одлучувачки позиции.
4.  Покренување и иницијатива до законодавниот дом за воведување на системски мерки за зголемување на учеството на жените во надзорните и управните органи во соработка со останатите женски асоцијации и јавниот сектор.
 

Здружение за развој, претприемништво и претприемачко учење „Марвел-АДЕЕЛ“

„Здружение за развој, претприемништво и претприемачко учење „Марвел-АДЕЕЛ“ е непрофитна, невладина организација која цели кон зајакнување на капацитетите на младите.

Здружение за развој, претприемништво и претприемачко учење „Марвел-АДЕЕЛ“

  претприемништво

/   marvel_adeel@yahoo.com   + 389 78 392 252   Л'скова Благица

 
Здружение за развој, претприемништво и претприемачко учење „Марвел-АДЕЕЛ“ е непрофитна, невладина  организација која цели кон зајакнување на капацитетите на младите. Мисија на Марвел-АДЕЕЛ е да стимулира самовработувања и основања нови бизниси од страна на млади лица, поддршка и стимулација за развој на иновации и претприемачко учење со цел создавање поконкурентна економија која ќе биде основа за создавање иновативно општество базирано на знаење. Марвел-АДЕЕЛ обезбедува знаење и деловни контакти на сегашни и идни претприемачи, знаење кое е неопходно за континуиран развој на нивните бизниси и промоција на претприемачката култура во Македонија. Марвел-АДЕЕЛ работи на целата ериторија на Р. Македонија, а често нашите активности имаат и прекуграничен карактер, т.е. Марвел-АДЕЕЛ имплементира проекти и активности и во соседните Балкански земји.  Специфичните области на експртиза на членовите на Марвел-АДЕЕЛ се:

  • Младинско зајакнување
  • Претприемнштво
  • Социјално претприемништво
  • Самовработување
  • Младинска вработливост
  • Комуникациски и презентациски вештини
  • Меки вештини и вештини за општа вработливост
  • Менаџирање на микро, мали и средни претпријатија (ММСП )
  • Промоција, Маркетинг и Брендирање на ММСП.
 

Текстилно трговско здружение - Текстилен кластер Македонија

Текстилно Трговско Здружение – Текстилен кластер е непрофитна организација која ги застапува македонските фирми вклучени на било каков начин во текстилната индустрија.

Текстилно трговско здружение - Текстилен кластер Македонија

  Текстилна индустрија

http://www.tta.org.mk   ttatextilecluster@gmail.com   +389 23 244 093   Наташа Сивевска - Извршен директор

Текстилно Трговско Здружение – Текстилен кластер е непрофитна организација која ги застапува македонските фирми вклучени на било каков начин во текстилната индустрија. Основната цел на дејствување е подобра комуникација помеѓу членките на кластерот во функција на создавање поволни услови за развој на текстилната индустрија, како и подобрување на конкурентноста на истите, преку следење на светските трендови на глобалниот пазар и прилагодување на домашното производство кон таквите трендови.
 
Мисијата на ТТЗ е да обезбеди важни информации за своите членови потребни за нивниот иден развој на национално и меѓународно ниво, подобрување на комуникацијата помеѓу членовите, поддршка на извозно ориентирани активности на производителите, подобрување на продуктивноста, ефикасноста и менаџерските вештини во текстилните компании, како и напори за подобрување на имиџот на македонската текстилна индустрија.

Организација на работодавачи на Македонија

​Организацијата на работодавачи претставува над 15 сектори, во кои се вработени скоро 70 000 вработени во 1012 претпријатија од приватниот сектор во Република Македонија.

Организација на работодавачи на Македонија

  претприемништво

www.orm.org.mk   info@orm.org.mk   02/3215-085   Светлана Ристовска

Организацијата на работодавачи  претставува над 15 сектори, во кои се вработени скоро 70 000 вработени во 1012 претпријатија од приватниот сектор во Република Македонија. Вклученоста на ОРМ се однесува на теми  во интерeс на работодавачот поврзани со образованието, инфраструктура, општествена одговорност, безбедност и здравје при работа, трудовата и социјална легислатива, оданочување, инверстирање, казнена политика, кредитирање.

Enterprise Europe Network во Македонија

Главна мисија на Enterprise Europe Network е да им помогне на малите и средни претпријатија да развијат активности на соработка од областа на бизнисот, технологијата или науката.

Enterprise Europe Network во Македонија

  претприемништво

www.een.mk   info@een.mk   (0) 2 3108 891   Александар Филипоски

Главна мисија на Enterprise Europe Network е да им помогне на малите и средни претпријатија да развијат активности на соработка од областа на бизнисот, технологијата или науката. Преку мрежата се обезбедувааат совети за поддршка на иновативните бизниси и пристап до финансии. Исто така, се овозможува и добивање на информации за можностите за финансирање од страна на Европската унија.

Сите услуги се бесплатни и се нудат од страна на секој партнер во конзорциумот како едношалтерски систем на услуги. Тие главно се насочени кон новоформираните и постоечките мали и средни претпријатија, но исто така може да се користат и од страна на поголеми компании, институти за истражување, универзитети, центри за технологии и бизниси и агенции за развој на иновации.

Здружение на уметници ракотворци АРТИ КРАФТ

Здружението работи на зачувување, презентирање и афирмирање на македонското наследство со македонски ракотворби и сувенири.

Здружение на уметници ракотворци АРТИ КРАФТ

  занаетичиство

www.artikraft.mk   artycraft.m@gmail.com   02/5119019   Гордана Митровска

Здружението работи на зачувување, презентирање и афирмирање на македонското наследство со македонски ракотворби и сувенири.

Асоцијација за правно-економски истражувања „Јуридика“

Jуридика делува во полето на промоција и практична примена на добрите деловни практики, развивање на стимулативна-бизнис ориентирана правна регулатива, вонсусдко решавање на спорови.

Асоцијација за правно-економски истражувања „Јуридика“

  Едукација

www.juridica.mk   contact@juridica.mk   078 455 270   Лазар Јовевски

Jуридика  делува во полето на промоција и практична примена на добрите деловни практики, развивање на стимулативна-бизнис ориентирана правна регулатива, вонсусдко решавање на споровите (со акцент на мирно решавање на спорови и медијација).
Ние знаеме дека добрата законска регулатива и нејзината примена се клучни за стабилноста на деловното опкружување на економските субјекти, нивен раст и развој, па затоа активностите на Јуридиика се фокусирани на анализи, истражувања, обуки и едукација, како и директно учество во креирањето на законската рамка во Република Македонија.
Повикани да работиме за општото добро чувствуваме одговорност да помогнеме во унапредување на бизнис климата во земјата, изградба и јакнење на довербата кон институциите, развој на социјалниот дијалог, нова деловна свест и обезбедување на достоинствен живот на секој граѓанин во Македонија.

Асоцијација на метална и електро индустрија МАМЕИ

Македонската асоцијација на метална и електро индустрија - МАМЕИ - е формирана со единствена цел- да ги обедини компаниите од овие сектори и да им пружи поддршка и квалитетни бизнис услуги кои ќе го забрзаат ни...

Асоцијација на метална и електро индустрија МАМЕИ

  индустрија

www.mamei.mk   contact@mamei.mk   071 277 047   Гоце Пешев

Македонската асоцијација на метална и електро индустрија - МАМЕИ - е формирана со единствена цел- да ги обедини компаниите од овие сектори и да им пружи поддршка и квалитетни бизнис услуги кои ќе го забрзаат нивниот раст и развој.

На иницијатива на неколку компании од металната и електро индустријата во Април 2014 се формираше Асоцијацијата на метална и електро индустрија- МАМЕИ. По повеќе децениско функционирање на овие индустрии, македонските производители сметаа дека е созреано времето за обединување на компаниите во една асоцијација, преку која ќе можат да ја зголемат заедничката соработка и да работат на постигнување на своите деловни цели и резултати. 
Идејата за ваква асоцијација се развиваше повеќе од 1 година и конечно официјално се регистрираше Асоцијацијата на метална и електро индустрија- МАМЕИ како организација која сака да биде лидер во својата област во Македонија. 

Фондација Евро Центар

​Фондација Евро Центар е непрофитна и граѓанска организација, основана со цел да придонесе кон локалниот и регионалниот развоj на заедниците, во сите области од човековото живеење.

Фондација Евро Центар

  демократско општество

www.evrocentar.mk   deas@evrocentar.mk   078 229 909   Даниела Петрушева Андонова

Фондација Евро Центар е непрофитна и граѓанска организација, основана со цел да придонесе кон локалниот и регионалниот развоj на заедниците, во сите области од човековото живеење.

Фондацијата е основана на 14.09.2001 година во Свети Николе и денес  делува во пет плански региони во Република Македонија - Вардарски, Скопски, Источен, Југоисточен, Северо-источниот и Полошкиот плански регион во соработка со над 50 општини. Активно соработува со приватниот сектор, владини институции и невладини организации, донатори, амбасади, ЕУ институции и партнери во и  надвор од земјата.

Главно седиште на Фондацијата се наоѓа во општина Старо Нагоричане, Североисточен Плански регион.

Визија

Креирање на услови за оддржлив и долгорочен развој на економско, социјално и демократско стабилно општество во кое заедниците функционираат на основа на взаемна почит, соработка и разбирање на сите чинители – општините, приватниот и граѓанскиот сектор.

Мисија

Со екстензивен акционен план и јасно дефинирани програми и проекти во согласност со заклучоците од спроведени истражувања и анализи на актуелните субјективни и објективни текови за примарните потреби на заедниците, Фондација Евро Центар ја реализира својата визија и придонесува кон стабилно и во сите свери функционално општество.