Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Едукативно видео „Европски програми за финансирање на стартап и мали и средни претпријатија“

Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади изработи едукативно видео за информирање на македонските компании за отворените европски програми за финансирање. Денес, Европската унија продолжува финансиски да ги поддржува претприемачите од европските земји благодарение на бројните програми за финансирање. Финансиската поддршка е достапна преку неколку форми како заеми, микрофинансирање, грантови за истражување и иновации, гаранции и форми на ризичен капитал. Македонските стартап и мали и средни претпријатија имаат пристап до неколку извори на финансирање од Европската унија.

Видеото е изработено во рамки на проектот „Промовирање на мултилатерален дијалог и соработка со граѓанскиот сектор, јавните власти, бизнис секторот и медиумите за побрзо прилагодување кон единствениот пазар“, финансиран од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida) преку проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“, имплементиран од Канцеларијата на Обединетите Нации за проектни услуги (UNOPS).