Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Стратешки развој на руралниот туризам

Во тек е теренското истражување во рамките на проектот “Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија“

Во тек е теренското истражување во рамките на проектот “Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија“

Во текот на месец март и април 2018 година Рурална Коалиција преку своите регионални координатори ќе го реализира истражувањето на терен во сите 8 плански региони при тоа опфаќајќи ги туристичките капацитети, како и приватни сместувања и иницијативи за развој на рурален туризам. Во фокусот на истражувањето ќе бидат ефектите од спроведувањето на Националната стратегија за рурален туризам 2012-2017 година, но и ставовите, размислувањата и препораките на главните чинители во овој сектор за понатамошен развој на оваа гранка на туризмот, како на стратешки план, така и во делот на реално остварливи активности на терен.

Проектот е финансиран од страна на Фондација Претприемачки Сервис за Млади во рамките на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.


Прашалникот е достапен и во електронска форма на следниов линк

па секој Ваш одговор е од огромно значење за тимот на Рурална Коалиција.

Галерија