Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 
 • Поглавје 20 (YESNetwork+)

  Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20
 • Ресурсен центар

  Ресурсен центар за Поглавје 20

Настани

 • Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени

    12:00 h July 26     Сала на Совет Општина Битола

  Организатор: Здружение на бизнис жени на Македонија

  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје, Ве поканува да учествувате на завршен настан, кој ќе се одржи на 26.07.2018 година во Сала на Совет, Општина Битола со почеток во 12:00 часот.  повеќе

 • Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје,  Ве поканува да учествувате на завршен настанкој ќе се одржи на 26.07.2018 година во Сала на Совет, Општина Битола со почеток во 12:00 часот.

  Завршниот настан се спроведува во рамки на проектот „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени“, финансиран од Европската Унија, кој Здружението на бизнис жени го спроведува како субгрантист во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.
   
  Целта на настанот е поврзување на целната група, презентација на реализираните активности на проектот, постигнатите резултати и споделување на документот за политики со препораки произлезен од реализација на сите активности, како и воспоставување на мрежа за соработка потребна за спроведување на Стратегијата за развој на ЖП на локално ниво.

  АГЕНДА
 • Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени

    12:00 h July 25     Ресторан Клуб Куманово

  Организатор: Здружение на бизнис жени на Македонија

  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје, Ве поканува да учествувате на завршен настан, кој ќе се одржи на 25.07.2018 година во ресторан Клуб, Куманово со почеток во 12:00 часот.  повеќе

 •  Здружението на бизнис жени на Македонија, со седиште во Скопје,  Ве поканува да учествувате на завршен настанкој ќе се одржи на 25.07.2018 година во ресторан Клуб, Куманово со почеток во 12:00 часот.

   Завршниот настан се спроведува во рамки на проектот „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатијата во сопственост на жени“, финансиран од Европската Унија, кој Здружението на бизнис жени го спроведува како субгрантист во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”.

  Целта на настанот е поврзување на целната група, презентација на реализираните активности на проектот, постигнатите резултати и споделување на документот за политики со препораки произлезен од реализација на сите активности, како и воспоставување на мрежа за соработка потребна за спроведување на Стратегијата за развој на ЖП на локално ниво.

  АГЕНДА
 • Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија

    11:00 h July 25     Скопје, ЕУ инфо центар

  Организатор: Рурална Коалиција

  ШTO е рурален туризам? Како се дефинира делувањето во рурална средина во Македонија?Ова се само дел од прашањата на кои што ќе ги дадеме одговорите заедно со претставниците на Министерството за земјоделство, шу...  повеќе

 • Покана за завршен промотивен настан во рамките на проектот Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија
   

   
  1. ШTO е рурален туризам? Како се дефинира делувањето во рурална средина во Македонија? Како и како може да пронајдат насоките за стратешкиот развој на оваа гранка на туризмот? Дали и колку институциите се координирани и усогласени меѓусебно кога ги креираат и носат политиките во руралниот развој и туризмот? Кои се пак ставовите на сопствениците на капацитети во рурални средини? Ова се само дел од прашањата на кои што ќе ги дадеме одговорите заедно со претставниците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за економија на завршниот промотивен настан на тема стратешкиот развој на руралниот туризам доволно познат и применлив или не?
  2. КОГА? – 25.07.2018 година (среда), почеток: 11:00 часот
  3. КАДЕ? – Скопје, ЕУ инфо центар
  4. КОЈ? – Рурална Коалиција
  5. ЗОШТО? – Процесот на креирање на политики, стратешки документи, донесување на јавни одлуки подразбира вклучување на сите засегнати страни во процесот и нивен придонес кон развојот на дејноста за која што се определиле. Токму тука, токму сега да придонесеме со конкретни предлози кои што ќе го унапредат развојот на руралниот туризам во насока на стратешки развоен приоритет на туризмот во Р. Македонија.
  Завршниот промотивен настан се организира во рамките на проектот “Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија “, а финансиски поддржан од Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамките на проектот во рамките на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (ЈЕСНетворк+)”

  АГЕНДА
   

8

Финансирани проекти

48

Членки

12

Обуки

11

Документи за политики

Кликни да се вклучиш

Стани член и биди дел од нашата мрежа

Стани член и биди дел од нашата мрежа

За проектот

Проект поддржан од Европската унија

Во мај 2017 година започна имплементацијата на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“, финансиран од Европската унија, а во реализација на проектните партнери Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој „Јавор“-Зрновци.

Прочитајте повеќе за проектот

За платформата

Национална платформа за претпријатија и индустриска политика
Платформата „Поглавје 20“ е првата и единствена национална платформа за претпријатија и индустриска политика, формирана преку проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“. Платформата, составена од граѓански организации што дејствуваат во областите од поглавје 20, има цел активно да се вклучи во реформскиот процес како важен чинител во јавно-приватниот дијалог.

 
Прочитајте повеќе

Изрази го твоето мислење

Кликни на копчето подолу и кажи ни што мислиш за итните реформски подрачја и Поглавје 20