Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Видеа

Мониторинг и евалуација на политики

16.10.2018

Што е мониторинг и евалуација на политики? Кои се алатките и индикаторите за мониторинг и евалуација? Како граѓанските организации да ги согледаат вистинските ефекти од спроведувањето на јавните политики? Ова едукативно видео е дел од активностите на првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика „Поглавје 20“. Видеото е дел од 6-те едукативни видеа кои обработуваат клучни теми поврзани со преговарачкото Поглавје 20.

Иновациска политика и евалуација

16.10.2018

Што се иновации и иновациски политики? Кои се иновациските инструменти и политики на ЕУ? Како се дизајнира иновациска политика за МСП и што е интелектуална сопственост? Ова едукативно видео е дел од активностите на првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика „Поглавје 20“. Видеото е дел од 6-те едукативни видеа кои обработуваат клучни теми поврзани со преговарачкото Поглавје 20.

Методологија за истражување на политики и креирање на документи за јавни политики

16.10.2018

Зошто е важен истражувачкиот процес при креирање на политики? Кои се методите и техниките за прибирање на податоци? Како се креираат документи за јавни политики? Ова едукативно видео е дел од активностите на првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика „Поглавје 20“. Видеото е дел од 6-те едукативни видеа кои обработуваат клучни теми поврзани со преговарачкото Поглавје 20.

Дизајн на стратегија за паметна специјализација

16.10.2018

Што е стратегија за паметна специјализација? Како да се започне со дизајнирање на стратегија за паметна специјализација? Од анализа, до дефинирање на приоритети и имплементација на стратегијата за паметна специјализација. Ова едукативно видео е дел од активностите на првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика „Поглавје 20“. Видеото е дел од 6-те едукативни видеа кои обработуваат клучни теми поврзани со преговарачкото Поглавје 20.

Циркуларна економија: политики и практики

16.10.2018

Што е циркуларна економија? Кои се политиките на Европската Унија за циркуларна економија? Како се мери циркуларноста, кои се индикатори и бизнис модели? Ова едукативно видео е дел од активностите на првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика „Поглавје 20“. Видеото е дел од 6-те едукативни видеа кои обработуваат клучни теми поврзани со преговарачкото Поглавје 20.

Индустриска политика базирана на докази

16.10.2018

Што претставува индустриската политика? Каква е индустриската политика на ЕУ и на национално ниво? Водени од европската перспектива со цел да ги исполниме критериумите за пристапување во Европската Унија, индустрискиот развој и конкурентноста на компаниите и иновациите стануваат се поважни теми за нашата држава. Ова едукативно видео е дел од активностите на првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика „Поглавје 20“. Видеото е дел од 6-те едукативни видеа кои обработуваат клучни теми поврзани со преговарачкото Поглавје 20.

Smart Specialisation- efficient and effective use of public investment in research

29.6.2018

Smart Specialisation- efficient and effective use of public investment in research

The video is taken from Youtube

What is Circular Economy

21.6.2018

The video is taken from Youtube

Circular Economy

21.6.2018

The video is taken from Youtube