Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 
 • Поглавје 20 (YESNetwork+)

  Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20
 • Ресурсен центар

  Ресурсен центар за Поглавје 20

Настани

 • Завршна конференција на проектот „Идентификување на развојните можности за структурни промени и извозна диверзификација преку активни индустриски политики – студија на случај: машински и металопреработувачки сектор“

    12:00 h Sept 27 - 13:30 h Sept 27     МАНУ (мали сали 1 кат)

  Организатор: Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење

  Конференцијата се реализира во рамки на проектот: „Идентификување на развојните можности за структурни промени и извозна диверзификација преку активни индустриски политики – студија на случај: машински и метало...  повеќе

 • Центарот за стратегиски истражувања на МАНУ, заедно со Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење имаат чест да ве поканат на завршната конференција по повод финализирањето на проектот „Идентификување на развојните можности за структурни промени и извозна диверзификација преку активни индустриски политики – студија на случај: машински и металопреработувачки сектор“.

  Активностите беа реализирани во рамките на проектот: „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“ финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015, имплементиран од страна на Фондација за Претприемачки сервис за млади (координатор), Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој „Јавор“.

  Конференцијата ќе се одржи на 27.09.2018 година (четврток) со почеток во 12:00 часот во просториите на МАНУ (мали сали 1 кат). Во прилог ви ја доставуваме агендата за настанот. Ве молиме вашето присуство да го потврдите на e-mail: info@ncdiel.mk.

  АГЕНДА
 • Работилница за завршен извештај од пилотирање на моделот за мерење на успешноста во поддршката на МСП во четири општини во Р. Македонија

    14:00 h Sept 26 - 16:00 h Sept 26     Делегација на ЕУ – Скопје (ЕУ Инфо Центар)

  Организатор: Менаџмент Консалтинг Асоцијацијата - МКА 2000

  На работилницата се поканети организациите што беа вклучени во пилотирањето на моделот за мерење на успешноста во поддршката на МСП, на кои ќе им биде презентиран проектот и согледувања при имплементација на од...  повеќе

 • Менаџмент Консалтинг Асоцијацијата - МКА 2000 спроведува проект „Партнерство за успешност на инструментите за поддршка на МСП“ имплементиран од МКА 2000 со цел зајакнување на капацитетот на Граѓанските Организации за слeдење на политиките за конкурентноста на МСП преку развивање на алатки и модели за следење, оценка и мерење на успешноста на политиките за МСП и претприемништвото.

  Во рамките на проектот се разви модел за мерење на успешноста во поддршката на МСП од страна на граѓанските организации и  малите и средните претпријатија.  Во периодот април-мај 2018 моделот беше пилотиран во четири општини Скопје, Куманово, Штип и Прилеп, Со цел запознавање со постигнувањата на проектот и резултатите од спроведената анкета со претставници од општините, невладините организации и малите и средните претпријатија се организираме работилницата.

  На работилницата се поканети организациите што беа вклучени во пилотирањето на моделот на кои ќе им биде презентиран проектот и согледувања при имплементација на одделот во сите општини. На крај ќе се презентираат насоки за политиките на локално ниво за вклучување на граѓанските организации и МСП во планирањето на поддршката, нејзината испорака и начинот на мерење на успешноста на спроведените мерки и инструменти.

  АГЕНДА
 • Работилница во општина Штип во рамки на проектот „Партнерство за успешност на инструментите за поддршка на МСП“

    12:00 h Sept 15 - 14:00 h Sept 15     Место: Универзитетски ресторан, Штип

  Организатор: Менаџмент Консалтинг Асоцијацијата - МКА 2000

  Менаџмент Консалтинг Асоцијацијата - МКА 2000 организира работилница во рамки на проектот „Партнерство за успешност на инструментите за поддршка на МСП“ со цел запознавање со постигнувањата на проектот и резулт...  повеќе

 • Менаџмент Консалтинг Асоцијацијата - МКА 2000 спроведува проект „Партнерство за успешност на инструментите за поддршка на МСП“ имплементиран од МКА 2000 со цел зајакнување на капацитетот на Граѓанските Организации за слeдење на политиките за конкурентноста на МСП преку развивање на алатки и модели за следење, оценка и мерење на успешноста на политиките за МСП и претприемништвото.

  Повеќе за проектот на: https://www.facebook.com/Partnerstvo4MSP/

  Во рамките на проектот се разви модел за мерење на успешноста во поддршката на МСП од страна на граѓанските организации и малите и средните претпријатија. Во периодот април-мај 2018 моделот беше пилотиран во Општина Штип, со цел запознавање со постигнувањата на проектот и резултатите од спроведената анкета со претставници од општината, невладините организации и малите и средните претпријатија.

  На работилницата се поканети организациите што беа вклучени во пилотирањето на моделот на кои ќе им биде презентиран проектот и согледувања при имплементација на одделот во општина Штип. На крај ќе се презентираат насоки за политиките на локално ниво за вклучување на граѓанските организации и МСП во планирањето на поддршката, нејзината испорака и начинот на мерење на успешноста на спроведените мерки и инструменти.

  АГЕНДА

8

Финансирани проекти

48

Членки

12

Обуки

11

Документи за политики

Кликни да се вклучиш

Стани член и биди дел од нашата мрежа

Стани член и биди дел од нашата мрежа

За проектот

Проект поддржан од Европската унија

Во мај 2017 година започна имплементацијата на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“, финансиран од Европската унија, а во реализација на проектните партнери Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој „Јавор“-Зрновци.

Прочитајте повеќе за проектот

За платформата

Национална платформа за претпријатија и индустриска политика
Платформата „Поглавје 20“ е првата и единствена национална платформа за претпријатија и индустриска политика, формирана преку проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“. Платформата, составена од граѓански организации што дејствуваат во областите од поглавје 20, има цел активно да се вклучи во реформскиот процес како важен чинител во јавно-приватниот дијалог.

 
Прочитајте повеќе

Изрази го твоето мислење

Кликни на копчето подолу и кажи ни што мислиш за итните реформски подрачја и Поглавје 20