Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 
 • Поглавје 20 (YESNetwork+)

  Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20
 • Ресурсен центар

  Ресурсен центар за Поглавје 20

Настани

 • Работилница за паметна специјализација и С3 дизајнирано учење

    09:30 h Feb 12 - 13:00 h Feb 13     Хотел „Холидеј Ин“ Скопје

  Организатор: TAIEX во соработка со Министерството за образование и наука

  Целта на работилницата е да обезбеди знаење за стратегијата за паметна специјализација, како нов концепт за иновативна политика, дизајниран за промовирање на бенефитетите од јавните инвестиции во истражување.  повеќе

 • Од 12 до 13 февруари во просториите на хотел „Холидеј Ин“  во Скопје ќе се одржи работилница за паметна специјализација и С3 дизајнирано учење.

  Целта на работилницата е да обезбеди знаење за стратегијата за паметна специјализација, како нов концепт за иновативна политика, дизајниран за промовирање на бенефитетите од јавните инвестиции во истражување.

  Паметната специјализација има за цел да понуди нови пристапи за остварување партнерства во областите на образование, истражување и индустрија во регионите, поддршка на иновации и поттикнување регионален развој и вработување, а притоа овозможувајќи им на регионите да се фокусираат на нивните предности.

  Настанот се реализира во организација на TAIEX во соработка со Министерството за образование и наука.


  АГЕНДА
 • Покана за следење на објаснувачки скрининг за Поглавје 20

    08:30 h Jan 29 - 13:30 h Jan 30     Секретаријатот за европски прашања (сала на 4 кат)

  Организатор: КАБИНЕТ НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА ЗАДОЛЖЕН ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

  Во периодот од 29-30.01.2019 г. во Брисел ќе се одржи објаснувачки состанок за Поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика. Директен пренос ќе се врши во просториите на Секретаријатот за европски прашања...  повеќе

 • Започнат е процесот на објаснувачки состаноци за поглавјата од правото на ЕУ на кои се презентираат релевантните акти од страна на претставници на службите на  Европската комисија.
   
  Во периодот од 29-30.01.2019 г. во Брисел ќе се одржи објаснувачки состанок за Поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика. Директен пренос ќе се врши во просториите на Секретаријатот за европски прашања (сала на 4 кат).

  Присуството може да се потврди на следните е-маил адреси:  elizabeta.buova@sep.gov.mk и marija.petrusevska@sep.gov.mk, со точно наведување на сесиите за кои заинтересираните  го пријавуваат присуството.

  Рокот за потврда на присуство  е 28.01.2019г, (понеделник), до крај на работно време.

  АГЕНДА   

   
 • Експертска работилница „Поддршка и стимулирање на иновации кај малите и средни претпријатија“

    11:00 h Dec 14 - 14:30 h Dec 14     Хотел Александар ll Скопје (Конференциска сала 2)

  Организатор: ПСМ Фондација

  На ден 14-ти декември (петок) во хотел Александар II Скопје, со почеток од 11:00 часот ќе се одржи експертска работилница на тема „Поддршка и стимулирање на иновации кај малите и средни претпријатија“ во состав...  повеќе

 • На ден 14-ти декември (петок) во хотел Александар II Скопје, со почеток од 11:00 часот ќе се одржи експертска работилница на тема „Поддршка и стимулирање на иновации кај малите и средни претпријатија“ во состав на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20”, финансиран од Европската унија.

  Ова е послената од серијата на три експертски работилници, чијашто цел е подготовка на релевантни документи за јавни политики (policy briefs) што ќе ги содржат клучните заклучоци и препораки од одржаните тематски работилници.

  Третата експертска работилница опфаќа:
  • Инструменти на Поглавје 20 за поддршка на иновации
  • Инфраструктура за поддршка на иновации на МСП
  • Унапредување на иновативноста на македонските МСП
      Превземи АГЕНДА

  Експертските работилници е предвидено да вклучат 25 експерти од различни релевантни институции, а истите да содржат отворени дискусии со учесниците, преглед на моменталните состојби, предизвици и препораки за унапредување.

  Сите заинтересирани кандидати за учество на експертската работилница „Поддршка и стимулирање на иновации кај малите и средни претпријатија“ може да се пријават на следниот линк: https://goo.gl/Hdm4BB .

  Поради лимитиран број на учесници, заинтересираните кандидати дополнително ќе бидат контактирани за потврда на регистрацијата за учество.

  За сите претставници на институции и организации надвор од град Скопје, предвиден е надоместок за патните трошоци.

  Проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20” е во имплементација од страна на партнерските организации: Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој ЈАВОР.

  Контакт лице за дополнителни информации: Маја Лукарова 070 233 785.

8

Финансирани проекти

49

Членки

12

Обуки

11

Документи за политики

Кликни да се вклучиш

Стани член и биди дел од нашата мрежа

Стани член и биди дел од нашата мрежа

За проектот

Проект поддржан од Европската унија

Во мај 2017 година започна имплементацијата на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“, финансиран од Европската унија, а во реализација на проектните партнери Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој „Јавор“-Зрновци.

Прочитајте повеќе за проектот

За платформата

Национална платформа за претпријатија и индустриска политика
Платформата „Поглавје 20“ е првата и единствена национална платформа за претпријатија и индустриска политика, формирана преку проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“. Платформата, составена од граѓански организации што дејствуваат во областите од поглавје 20, има цел активно да се вклучи во реформскиот процес како важен чинител во јавно-приватниот дијалог.

 
Прочитајте повеќе

Изрази го твоето мислење

Кликни на копчето подолу и кажи ни што мислиш за итните реформски подрачја и Поглавје 20