Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

ПСМ Фондација учесник на конференцијата „Unveiling Serbia's Smart Specialisation Strategy and exploring the role of incubators, accelerators and S&T Parks in delivering sector specific support in the Western Balkans and South-East Europe"

На 15 и 16ти октомври во Научно Технолошкиот Парк во Белград се одржува конференцијата „Unveiling Serbia's Smart Specialisation Strategy and exploring the role of incubators, accelerators and S&T Parks in delivering sector specific support in the Western Balkans and South-East Europe".
Целта на настанот е да се претстави Стратегијата за паметна специјализација на Србија заедно со можностите и предизвиците за секторската специјализација на Научно технолошките паркови, акцелератори и инкубатори во поширокиот регион на Југо-Источна Европа.

Дводневниот настан е ко-организиран од страна на Заедничкиот центар за истражување на Европската Комисија и EU4TECH Western Balkans, проект финансиран од DG NEAR и Министерството за Образование, Наука и Технолошки развој на Србија. Првиот ден од конференцијата се фокусира на Стратегијата за паметна специјализација во Србија и нејзините приоритетни домени како информациските и комуникациските технологии,  креативните индустрии и „food for the future“. На вториот ден учесниците ќе ја дискутираат улогата кои научните паркови и инкубаторите во Западен Балкан и регионот на Југо-Источна Европа ја имаат во поддршката на новите приоритети на Паметната Специјализација.

Софија Цали Кузманова, проектен менаџер во ПСМ Фондација и бизнис инкубатор е учесник на конференцијата, како претставник на еден од најстарите бизнис инкубатори и значаен чинител во промовирањето и поддршката на претприемништвото во земјата.