Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Презентации

Мониторинг и евалуација на политики

29.6.2018

Мониторинг и евалуација на политики

Obuka-1-Monitoring-i-evaluacija-na-politiki.pdf
Иновациска Политика

29.6.2018

Иновациска Политика

Obuka-2-Inovaciska-Politika.pdf
Креирање документи за политики

29.6.2018

Креирање документи за политики

Obuka-3-Kreiranje-dokumenti-za-politiki.pdf
Smart Specialization Strategy

29.6.2018

Smart Specialization Strategy

Obuka-4-Smart-specialisation-strategy.pdf
Circular Economy

29.6.2018

Circular Economy

Obuka-5-Circular-Economy.pdf
Industrial Policy

29.6.2018

Industrial Policy

Industrial-Policy.zip